Ställningar Säkerhetspaket 8 m 400B

  • Säkerhetspaket 8 m 400B

Säkerhetspaket 8 m 400B

Art.nr.: S408B
Produktvikt: 92000 g
Enligt AFS 2013:4 måste ställningen kompletteras med detta säkerhetspaket för att få användas på en arbetsplats.
I säkerhetspaketet ingår:
2 st Sparklist gavel art.nr 502
2 st Sparklist långsida art.nr 504
6 st Skyddsräcke mellansektion, horisontalstag art.nr 202
3 st Plattform, extra på mellansektionerna art.nr 302
3 st Lutande stege, för mellansektionerna art.nr 805
1 st Lutande stege med stöd, placeras längst ner art.nr 806